Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór
formularza odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni
od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(Pavlinek sp. z o.o, Główna 59, 57-350 Kudowa - Zdrój, Polska, Sklep@pavlinek.pl,
telefon: 606109026 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą
elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub
jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie
internetowej: https://www.pavlinek.pl/artykul/formularz-owiadczenia-o-odstapieniu-odumowy/.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na
przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie

otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a
w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat
w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać towar nam lub na adres: Daniel Karasek, Pavlinek sp. z
o.o (Relaksowa 5, 47-460 Chałupki, relaksowa 5 47-460 chałupki), niezwłocznie, a w
każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o
odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar
przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty
zwrotu towarów, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. My ponosimy
koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły
sposób odesłane pocztą.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania
z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania towaru.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu
do:

  • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
– Adresat Pavlinek sp. z o.o, Główna 59, Kudowa - Zdrój, Polska, Sklep@pavlinek.pl.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących towarów(*)
umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.