Laboratorium badań technicznych

LABORATORIUM BADAŃ TECHNICZNYCH FIRMY PAVLINEK S.R.O.

  

Czym się zajmujemy?

 

WYKONUJEMY PRÓBY ROZCIĄGANIA (DO 1500 KN) I CYKLICZNE PRÓBY ROZCIĄGANIA (DO 250 KN)

DEFEKTOSKOPIA MAGNETYCZNA ŁAŃCUCHÓW I SPOIN

PRÓBY ZRYWANIA MAGNESÓW TRWAŁYCH I ZACISKÓW PODNOSZĄCYCH (DO 2000 KG) - NA  STOLE ROZCIĄGAJĄCYM 

NAPRAWY, REWIZJE, W TYM PEŁNA DOKUMENTACJA URZĄDZEŃ ZAWIESI

Testowanie podnosnika łańcuchowego (wideo) / Testowanie uchwytu (wideo) / Testowanie punktów mocujących (wideo)


Cykliczne próby rozciągania

Oferujemy cykliczne próby rozciągania według następujących norm:​

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 2: Zaplatanie pętli dla zawiesi linowych – EN 13411-2

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 3: Tuleje i ich zaciskanie – EN 13411-3 – tahová a tahová cyklická zkouška

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 4: Zalewanie metalem i żywicą – EN 13411-4

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe – EN 13411-5

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 6: Zacisk sercówkowy asymetryczny – EN 13411-6

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 7: Zacisk sercówkowy symetryczny – EN 13411-7

Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia  – EN 1492-1

Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia  – EN 1492-2

Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 4: Zawiesia włókienne ogólnego przeznaczenia z naturalnych i syntetycznych lin włókiennych – EN 1492-4

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8 – EN 1677-1

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką, klasa 8 – EN 1677-2

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 3: Haki stalowe kute, z klamrą zabezpieczającą - Klasa 8 – EN 1677-3

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 4: Ogniwa, klasa 8 – EN 1677-4

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 1: Ogólne warunki odbioru – EN 818-1

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 2: Łańcuch średnio dokładny o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych - Klasa 8 - EN 818-2

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 4: Zawiesia łańcuchowe - Klasa 8 – EN 818-4

Mocowanie ładunków - Bezpieczeństwo - Część 3: Odciągi łańcuchowe – EN 12195-3

Mocowanie ładunków - Bezpieczeństwo - Część 2: Pasy mocujące ładunki – EN 12195-2

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne – EN 12385-1 + A1

Przyrząd do próby rozciągania stalowych lin wiążących zgodnie z  EN 13411-3 – od 4 mm do 20 mm.
( Oferta będzie również zawierać opis i rysunek wymienionych przyrządów )

Przyrząd do prób rozciągania lin stalowych o długości średnicy od 0,5 mm do 20 mm dle EN 12385-1 + A1

( Oferta będzie również zawierać opis i rysunek wymienionych przyrządów )


Próby rozciągania

Oferujemy próby rozciągania według następujących norm:

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 2: Zaplatanie pętli dla zawiesi linowych – EN 13411-2

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 3: Tuleje i ich zaciskanie – EN 13411-3 – tahová a tahová cyklická zkouška

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 4: Zalewanie metalem i żywicą – EN 13411-4

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe – EN 13411-5

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 6: Zacisk sercówkowy asymetryczny – EN 13411-6

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 7: Zacisk sercówkowy symetryczny – EN 13411-7

Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia  – EN 1492-1

Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia  – EN 1492-2

Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 4: Zawiesia włókienne ogólnego przeznaczenia z naturalnych i syntetycznych lin włókiennych – EN 1492-4

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8 – EN 1677-1

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką, klasa 8 – EN 1677-2

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 3: Haki stalowe kute, z klamrą zabezpieczającą - Klasa 8 – EN 1677-3

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 4: Ogniwa, klasa 8 – EN 1677-4

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 1: Ogólne warunki odbioru – EN 818-1

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 2: Łańcuch średnio dokładny o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych - Klasa 8 - EN 818-2

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 4: Zawiesia łańcuchowe - Klasa 8 – EN 818-4

Mocowanie ładunków - Bezpieczeństwo - Część 3: Odciągi łańcuchowe – EN 12195-3

Mocowanie ładunków - Bezpieczeństwo - Część 2: Pasy mocujące ładunki – EN 12195-2

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne – EN 12385-1 + A1

Próba rozciągania stalowych lin wiążących zgodnie z EN 13411-3 – od 20 mm do 36 mm.

Próba rozciągania zawiesi z udźwigiem 1-20 ton zgodnie z EN 1492-2.


DEFEKTOSKOPIA MAGNETYCZNA

Odpowiedzialność właścicieli i operatorów zawiesi i urządzeń dźwigowych.

Roczne i trzyletnie kontrole, w tym defektoskopia magnetyczna.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeglądami, rewizjami, defektoskopią magnetyczną i przetwarzaniem dokumentacji, prosimy o kontakt: michal@pavlinek.pl


Co sprawdzamy?

Produkty, które możemy kontrolować dla Ciebie:

Zawiesia łańcuchowe, linowe i włókiennicze, łącznie z ich kombinacjami.

Magnesy podnoszące i zaciski podnoszące, w tym testy zrywania do udźwigu 2000 kg

na mobilnym stołu strzałowym, w tym ich naprawy.

Technologia chwytania - belki, haki typu C itp.,
w tym magnetyczne wykrywanie wad spoin.

Wciągniki, wciągniki linowe, w tym ich naprawy.

Wszystkie kontrole przeprowadzane są przez certyfikowany personel posiadający certyfikaty zagranicznych producentów.

Kontrole przeprowadzane są przy użyciu najwyższej jakości certyfikowanych przyrządów i sprzętu zarówno produkcji krajowej, jak i zagranicznej.