Polityka prywatności

Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie
jest:
Pavlinek sp. z o.o
Główna 59
Kudowa-Zdrój 57-350
sklep@pavlinek.pl
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona
Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe
informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.
1. Dane dostępowe i hosting
Nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W
przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie
jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę
wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług
internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są
analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej
strony internetowej i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na
optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty.
Hosting
Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte najpóźniej w ciągu siedmiu dni po
zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie.
Usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone
na nasze zlecenie przez naszych usługodawców w ramach powierzenia przetwarzania
danych. O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, wszystkie dane
dostępowe oraz dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach na naszej
stronie, będą przetwarzane na ich serwerach. W przypadku pytań dotyczących naszych
usługodawców i podstaw współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Nasze
dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa".
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celach
realizacji umowy oraz kontaktowych
2.1 Przetwarzanie danych w celach realizacji umowy
Przetwarzamy dobrowolnie podane przez Państwa w trakcie składania zamówienia
dane osobowe w celu realizacji umowy (łącznie z zapytaniami dot. rozpatrywania
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji oraz w zakresie obowiązku
informowania o niezbędnych aktualizacjach). Podstawą prawną w tym zakresie jest art.
6 ust. 1 lit. b RODO. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą
danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i bez ich podania nie jesteśmy w
stanie go zrealizować. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z
formularzy, do których wprowadzane są dane.
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególności w
zakresie przekazywania danych naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień,
płatności i wysyłki, znajdą Państwo w kolejnych częściach niniejszej polityki
prywatności. Po zrealizowaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie
ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie
przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich
dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej
sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.
System zarządzania towarami
W celu obsługi zamówień i realizacji umowy korzystamy również z zewnętrznego
systemu zarządzania towarami. Nasi usługodawcy świadczą dla nas w tym zakresie
usługi w ramach umowy powierzenia danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się
z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i
Państwa prawa".
2.2 Konto klienta
Jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielą Państwo swojej zgody na założenie
konta klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu Państwa dane osobowe.
Będą one również wykorzystywane do przyszłych zamówień na naszej stronie
internetowej. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu
należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane
kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach
konta klienta. Po usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych
zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w
przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych w innych celach, o czym w takiej
sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.
2.3 Przetwarzanie danych w celach kontaktowych
W ramach komunikacji z klientem przetwarzamy dane osobowe w celu opracowania
Państwa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te udostępniają nam Państwo
dobrowolnie podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub poczte email).
Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są
niezbędne do opracowania zapytania. To, jakie dane są gromadzone, wynika
bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Po pełnym opracowaniu
Państwa zapytania, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo
wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze wykorzystanie tych danych w
innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo
dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy w niniejszej polityce
prywatności.
3. Przetwarzanie danych celem realizacji dostawy
W celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przekazujemy Państwa dane
wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia firmie spedycyjnej, której
zlecono dostawę zamówionych produktów.
To samo dotyczy przekazywania danych naszym producentom lub współpracującym z
nami hurtowniom w przypadku, gdy przejmują oni realizacje wysyłki w naszym imieniu
(dropshipping). W rozumieniu niniejszej polityki prywatności są oni uważani za
dostawców usług w zakresie spedycji.
4. Przetwarzanie danych celem realizacji płatności
W celu realizacji płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z
zewnętrznymi usługodawcami obsługującymi elektroniczne płatności online i
przekazujemy Państwa dane wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia
firmie obsługującej płatność. Powyższe służy realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
Przetwarzanie danych celem zapobiegania nadużyciom i optymalizacji
płatności
W niektórych sytuacjach możemy przekazywać naszym usługodawcom dodatkowe
informacje, które mogą zostać przez nich wykorzystane wraz z informacjami
niezbędnymi do zrealizowania płatności. Usługodawcy ci działają wówczas na nasze
zlecenie jako podmioty przetwarzające i świadczą dla nas usługi w zakresie
zapobiegania nadużyciom i optymalizacji procesów płatności (np. fakturowanie, analiza
odrzuconych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to
realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed nadużyciami i
oszustwami oraz w zakresie skutecznego zarządzania płatnościami.
5. Kanały działań marketingowych: poczta e-mail
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas na podstawie udzielonej
przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy korzystać z przekazanych
nam przez Państwa danych w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą
elektroniczną.
Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili. W tym celu należy wysłać
wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i
Państwa prawa" lub skorzystać z zamieszczonego w newsletterze linka wypisującego z
listy odbiorców. Po wypisaniu się z listy odbiorców newslettera usuniemy Państwa
adres e-mail, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w
takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.
Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze
zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się
z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i
Państwa prawa".
Wysyłanie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie
Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), wówczas użyjemy Państwa adresu e-mail w celu przesłania Państwu
elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w naszym sklepie.
Wystawienie opinii/oceny odbywa się za pośrednictwem wykorzystywanego przez nas
systemu opinii. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili poprzez
wysłanie wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na nasz adres kontaktowy
wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa". Alternatywnie mogą
Państwo skorzystać również z linka wypisującego z listy odbiorców newslettera
zamieszczonego w wiadomości z zaproszeniem do wystawienia opinii.
Zaproszenia do wystawienia opinii są wysyłane przez naszego usługodawcę Trusted
Shops AG Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy ("Trusted Shops"). W ramach
wysyłania zaproszeń, otrzymujemy od Trusted Shops informacje o statusie (np. czy
dane zaproszenie do wystawienia opinii zostało wysłane i czy dotarło do adresata).
Odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszego
uzasadnionego interesu, jakim jest otrzymywanie informacji dot. zaproszeń do
wystawienia opinii, aby w razie potrzeby móc na tej podstawie dokonywać
optymalizacji, jak również w celu realizacji uzasadnionego interesu Trusted Shops,
jakim jest możliwość oferowania tej usługi.
Za wysyłanie zaproszeń do wystawienia opinii oraz za gromadzenie i wyświetlanie
informacji dotyczących opinii i oceny lub statusu odpowiadamy wspólnie z Trusted
Shops.
W ramach tej wspólnej odpowiedzialności istniejącej pomiędzy nami a Trusted Shops,
w przypadku pytań dotyczących ochrony Państwa danych lub chęci dochodzenia
swoich praw, prosimy o kontakt z Trusted Shops. Dane kontaktowe dostępne są na
niniejszej stronie. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat ochrony
danych w firmie Trusted Shopsj. Niezależnie od tego mogą Państwo również zawsze
skontaktować się bezpośrednio z nami. W razie potrzeby, Państwa zapytanie zostanie
przekazane do Trusted Shops, które jest współodpowiedzialne za przetwarzanie
danych.
6. Pliki cookie i podobne technologie
Ogólne informacje
Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Państwu
korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia
technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które
są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane
przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po
jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa
urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy
kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies).
Ochrona prywatności urządzeń końcowych
Podczas korzystania z naszej oferty online wykorzystujemy technologie, które są
absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z
niezbędnych funkcji naszej strony internetowej. W tym zakresie, przechowywanie
informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji, które są już
przechowywane w jego urządzeniu końcowym, nie wymagają zgody użytkownika.
W przypadku funkcji, które nie są absolutnie niezbędne, przechowywanie informacji w
urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji już zapisanych w jego
urządzeniu końcowym wymaga zgody użytkownika. Należy uwzględnić, iż w przypadku
braku zgody, niektóre funkcje lub elementy witryny mogą nie być dostępne w pełnym
wymiarze. Wszelkie udzielone przez użytkownika zgody zachowują ważność do czasu
wycofania zgody, konfiguracji ustawień lub zresetowania odpowiednich ustawień w
urządzeniu końcowym.
Pozostałe przypadki przetwarzania danych za pomocą plików cookie i innych
technologii
Wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia
prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony
internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzają dane
takie jak np. Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i
przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o
zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji
naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji
naszej oferty.
Ponadto wykorzystujemy również narzędzia technologiczne w celu wypełnienia
obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia otrzymania zgody
na przetwarzanie Państwa danych osobowych), jak również w celu analityki
internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym
odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, znajdują się w kolejnych
sekcjach niniejszej polityki prywatności.
W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia
dotyczące zmiany ustawień w zakresie cookies. Dostępne są one pod następującymi
linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™
Gdy na wykorzystywanie określonych narzędzi technologicznych została nam
udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może zostać ona wycofana
przez Państwa w każdej chwili. W celu wycofania zgody proszę skontaktować się z
nami za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego w punkcie „Nasze dane
kontaktowe i Państwa prawa".
7. Wykorzystywanie plików cookies i podobnych
narzędzi technologicznych
O ile wyrazili Państwo na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykorzystujemy na
naszej stronie internetowej wskazane poniżej pliki cookies i inne, podobne narzędzia
technologiczne zewnętrznych usługodawców. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i
zakończeniu korzystania z danego narzędzia technologicznego, dane zebrane w
ramach korzystania z tych narzędzi zostaną usunięte. Udzielona zgoda może zostać
wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości odwołania zgody i Państwa prawa do sprzeciwu znajdują się w punkcie
"Pliki cookie i podobne technologie". Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach
poszczególnych usługodawców. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych
usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami.
Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa".
7.1 Wykorzystywanie usług Google
Google Analytics
Korzystamy z wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Google Ireland Ltd,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane
automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania z naszej strony
internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. O ile nie określono
inaczej dla poszczególnych technologii Google opisanych w niniejszej polityce
prywatności, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy
o współadministrowanie danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje
dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo w polityce prywatności
na stronie firmy Google.
Nasi usługodawcy mają siedzibę i/lub korzystają z serwerów zlokalizowanych w krajach
spoza UE i EOG, wobec których Komisja Europejska wydała tzw. decyzję o
adekwatności stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych.
Nasi usługodawcy mają siedzibę i/lub wykorzystują serwery zlokalizowane w krajach
spoza UE i EOG. W stosunku do tych państw, Komisja Europejska nie wydała decyzji
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na
standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej wykorzystujemy Google
Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google, które automatycznie
przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o
urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony
internetowej) oraz tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Do
tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Gdy użytkownik odwiedza naszą
stronę internetową z terytorium UE, jego adres IP jest zapisywany na serwerze
znajdującym się w UE w celu uzyskania danych o lokalizacji, a następnie natychmiast
usuwany, jeszcze zanim ruch zostanie przekierowany do dalszych serwerów Google.
Przetwarzanie danych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie
zawartej z Google umowy powierzenia danych.
Google Maps
W celu wizualnej prezentacji geograficznych informacji Google Maps będzie zapisywać
i przetwarzać informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z map oraz
poszczególnych funkcji, w tym np. Państwa adres IP i dane dotyczące lokalizacji. Nie
mamy wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google.
Google reCAPTCHA
Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i
nieprawidłowemu użytkowaniu naszych formularzy internetowych (np. przy użyciu
szkodliwych botów), z naszą stroną internetową zintegrowane zostało narzędzie
Google reCAPTCHA które przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty
na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące
korzystania z naszej strony internetowej) i na ich podstawie za pomocą skryptów
JavaScript i plików cookie przeprowadza analizę korzystania przez Państwa z naszej
strony internetowej. Dane osobowe wprowadzane przez Państwa w poszczególnych
polach formularzy na naszych stronach nie będą odczytywane lub zapisywane.
7.2 Pozostali usługodawcy w zakresie narzędzi analitycznych i
marketingowych
Wykorzystanie Hotjar do celów analityki internetowej
W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej – za pomocą narzędzia do
analityki internetowej Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara
Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta („Hotjar“), w trakcie odwiedzania naszej
strony internetowej są automatycznie gromadzone i zapisywane dane (Państwa adres
IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje
dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) na podstawie których tworzone są
pseudonimowane profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki
cookies. Bez udzielenia odrębnej, wyraźnej zgody – pseudonimowane profile
użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi podmiotu, któremu nadano
pseudonim. Przetwarzanie danych w związku usługami świadczonymi przez Hotjar
odbywa się w ramach zawartej umowy powierzenia danych.
8. Integracja z Trusted Shops Trustbadge i
pozostałymi widżetami
O ile wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, z naszą stroną
internetową zintegrowane są widżety Trusted Shops w celu wyświetlania usług Trusted
Shops (np. znak jakości, system opinii) oraz oferowania produktów Trusted Shops dla
kupujących po złożonym zamówieniu.
Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę spółki Trusted Shops
AG, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (dalej „Trusted Shops”) z którą
zgodnie z treścią art. 26 RODO wspólnie odpowiadamy za ochronę
współadministrowanych danych. Niniejszym informujemy Państwa o zasadniczej treści
wspólnych uzgodnień współadministratorów (art. 26 ust. 2 RODO).
W ramach wspólnej odpowiedzialności istniejącej pomiędzy nami a Trusted Shops AG,
w przypadku pytań dotyczących ochrony danych i chęci dochodzenia swoich praw,
prosimy o skontaktowanie się z Trusted Shops za pomocą danych kontaktowych
wskazanych w polityce prywatności firmy Trusted Shops. Niezależnie jednak od tego
zawsze mogą Państwo zwrócić się do wybranego przez siebie współadministratora
danych. Państwa zapytanie lub wniosek zostanie wówczas w razie takiej potrzeby
przekazany do drugiego współadministratora w celu jego opracowania/udzielenia
odpowiedzi.
8.1 Przetwarzanie danych w ramach integracji Trustbadga i
pozostałych widżetów
Trustbadge jest dostarczany przez amerykańskiego dostawcę treści CDN (Content-
Delivery-Network). Odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony na podstawie
decyzji Komisji Europejskiej (tzw. decyzja o adekwatności), która jest dostępna tutaj
dla USA . Dostawcy usług z USA są zazwyczaj certyfikowani zgodnie z ramami
porozumienia zawartego pomiędzy USA i UE („Data Privacy Framework”, w skrócie
„DPF”). Dalsze informacje w tym zakresie można znaleźć tutaj. W przypadku
usługodawców, którzy nie są certyfikowani zgodnie z założeniami „DPF”, jako
odpowiednią gwarancję dla ochrony danych przyjęto uzgodnienie obowiązywania
standardowych klauzul umownych.
W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik
dziennika (logi serwera), który zawiera również Państwa adres IP, datę i godzinę
wywołania, ilość przesłanych danych oraz operatora wnioskującego (dane dostępowe) i
dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak
aby zapisane dane nie mogły zostać przypisane do konkretnej osoby. Zanonimizowane
dane są wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.
8.2 Przetwarzanie danych po złożeniu zamówienia
Jeśli wyrazili Państwo zgodę, Trustbadge uzyskuje po złożeniu zamówienia dostęp do
informacji dot. zamówienia przechowywanych w Państwa urządzeniu końcowym (suma
zamówienia, numer zamówienia i jeśli dotyczy – zakupiony produkt) oraz użytego w
trakcie składania zamówienia Państwa adresu e-mail. Adres e-mail jest haszowany przy
użyciu kryptologicznej funkcji jednokierunkowej. Wartość hash jest następnie
przekazywana do Trusted Shops wraz z informacjami o zamówieniu zgodnie z art. 6
ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.
Służy to sprawdzeniu, czy są Państwo już zarejestrowani w systemie Trusted Shops AG
w celu korzystania z usług Trusted Shops dla kupujących. W przypadku gdy są już
Państwo zarejestrowani, dalsze przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z umową
zawartą pomiędzy Państwem a Trusted Shops. Jeżeli nie są Państwo zarejestrowani lub
nie wyrażają zgody na automatyczne rozpoznawanie rejestracji za pomocą Trusbadge,
otrzymają Państwo możliwość manualnej rejestracji w celu korzystania z usług,
względnie zabezpieczenia zakupu w ramach już istniejącej umowy użytkownika.
W tym celu Trustbadge po złożeniu zamówienia w sklepie uzyskuje dostęp do
następujących informacji zapisanych w wykorzystywanym przez Państwa urządzeniu
końcowym: suma zamówienia, numer zamówienia i adres e-mail. Jest to konieczne,
abyśmy mogli zaoferować Państwu ochronę kupującego. Powyższe dane są
przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy aktywnie zdecydują się Państwo na
skorzystanie z ochrony kupującego, klikając w tym celu na odpowiednio oznaczony
przycisk w tzw. karcie zaufania („Trustcard”). Jeżeli zdecydują się Państwo na
skorzystanie z tych usług, dalsze przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
umowy zawartej z Trusted Shops (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu dokonania rejestracji
ochrony kupującego i zabezpieczenia Państwa zamówienie, a także aby mogli Państwo
otrzymywać pocztą elektroniczną zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie.
Trusted Shops korzysta z usług świadczonych przez usługodawców w zakresie hostingu
i monitorowania logów. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a
uzasadniony interes polega na dążeniu do zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania
oferowanych produktów. Związane z tym przetwarzanie danych może mieć miejsce
również w państwach trzecich (USA i Izrael).
Odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej (tzw. decyzja o adekwatności), która jest dostępna tutaj dla USA i tutaj dla
Izraela. Dostawcy usług z USA są zazwyczaj certyfikowani zgodnie z ramami
porozumienia zawartego pomiędzy USA i UE („Data Privacy Framework”, w skrócie
„DPF”). Dalsze informacje w tym zakresie można znaleźć tutaj. W przypadku
usługodawców, którzy nie są certyfikowani zgodnie z założeniami „DPF”, jako
odpowiednią gwarancję dla ochrony danych przyjęto uzgodnienie obowiązywania
standardowych klauzul umownych.
9. Media społecznościowe
9.1 Wtyczki mediów społecznościowych: Facebook (Meta),
Instagram (Meta), Whatsapp
Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki (przyciski) serwisów
społecznościowych. Wtyczki te są dostępne za pośrednictwem linka HTML, co
zapewnia, że podczas odwiedzin naszej strony zawierającej takie wtyczki (przyciski),
nie nawiązuje się automatycznego, bezpośredniego połączenia z serwerami operatora
danego serwisu społecznościowego. Po kliknięciu na jeden z przycisków (wtyczkę)
otworzy się nowe okno Państwa przeglądarki wyświetlające stronę danego serwisu
społecznościowego, na której mogą Państwo zatwierdzić wykorzystanie danego
przycisku, np. „Lubię to” lub „Udostępnij”.
9.2 Nasza aktywność na portalach społecznościowych: Facebook,
Instagram, LinkedIn
Jeżeli udzielili Państwo w tym zakresie zgody danemu portalowi społecznościowemu
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podczas odwiedzania naszego konta/profilu w wyżej
wymienionych portalach społecznościowych, Państwa dane będą automatycznie
gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowych. Na
podstawie tych danych tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. Mogą one
być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych
oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają
Państwa zainteresowaniom. W tym celu wykorzystywane są zwykle pliki cookie.
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych
przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące
państwa praw i możliwości konfiguracji ustawień dot. prywatności, a także dane
kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały w podlinkowanych poniżej
politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Gdyby
potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się
również z nami.
Facebook (by Meta) jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta
Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irland („Meta Platforms
Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa
aktywności i sposobu korzystania z naszego fanpage'a w serwisie Facebook (by Meta)
są z reguły przesyłane do serwera Meta Platforms Ireland, Inc., 1601 Willow Road,
Menlo Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. Przetwarzanie danych w ramach
odwiedzin fanpage'a w serwisie Facebook (by Meta) odbywa się zgodnie z art. 26
RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które
dostępne są tutaj. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych
osobowych w ramach odwiedzin fanpage'a na Facebooku (informacje dot. funkcji
statystyk stron) dostępne są tutaj.
Nasi usługodawcy mają główną siedzibę i/lub wykorzystują serwery w państwach, dla
których Komisja Europejska wydała decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony
danych. Siedziby naszych usługodawców znajdują się w: USA, Kanada, Japonia, Korea
Południowa, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Argentyna.
Istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych
w USA mogąca być podstawą przekazywania danych amerykańskim firmom, o ile dany
usługodawca posiada stosowny certyfikat. Certyfikat został pozyskany.
Nasi usługodawcy mają główną siedzibę i/lub wykorzystują serwery w następujących
państwach: Australia, Hongkong, Indie, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia,
Tajwan, Brazylia, Meksyk.
W stosunku do tych państw, Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzających
odpowiedni stopień ochrony danych. Przekazywanie danych w ramach naszej
współpracy z usługodawcami z tych państw opiera się na następujących
zabezpieczeniach: standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez
Komisje Europejską.
Instagram (by Meta) jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta
Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia („Meta Platforms
Ireland “). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa
aktywności i sposobu korzystania z naszego konta fanpage'a w serwisie Instagram są z
reguły przesyłane do serwera Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,
California 94025 w USA i tam zapisywane. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin
konta fanpage'a w serwisie Instagram (by Meta) odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na
podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów. Dalsze informacje
dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage'a
na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.
Nasi usługodawcy mają główną siedzibę i/lub wykorzystują serwery w państwach, dla
których Komisja Europejska wydała decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony
danych. Siedziby naszych usługodawców znajdują się w: USA, Kanada, Japonia, Korea
Południowa, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Argentyna.
Istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych
w USA mogąca być podstawą przekazywania danych amerykańskim firmom, o ile dany
usługodawca posiada stosowny certyfikat. Certyfikat został pozyskany.
Nasi usługodawcy mają główną siedzibę i/lub wykorzystują serwery w następujących
państwach: Australia, Hongkong, Indie, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia,
Tajwan, Brazylia, Meksyk.
W stosunku do tych państw, Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzających
odpowiedni stopień ochrony danych. Przekazywanie danych w ramach naszej
współpracy z usługodawcami z tych państw opiera się na następujących
zabezpieczeniach: standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez
Komisje Europejską.
LinkedIn jest serwisem społecznościowym oferowanym przez LinkedIn Ireland
Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn“). Przetwarzane w
sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania
z naszego profilu w serwisie LinkedIn są z reguły przesyłane do serwera LinkedIn
Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 w USA i tam zapisywane.
Nasi usługodawcy mają główną siedzibę i/lub wykorzystują serwery w państwach, dla
których Komisja Europejska wydała decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony
danych. Siedziby naszych usługodawców znajdują się w: USA.
Istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych
w USA mogąca być podstawą przekazywania danych amerykańskim firmom, o ile dany
usługodawca posiada stosowny certyfikat. Do czasu zakończenia certyfikacji przez
naszych usługodawców, przekazywanie danych nadal opiera się na podstawie
standardowych klauzulach ochrony danych wydanych przez Komisję Europejską.
10. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
10.1 Państwa prawa
Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w
zakresie określonym w tym artykule;
zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub
niekompletnych danych osobowych;
zgodnie z art. 17 RODO: tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do
usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze
przetwarzanie nie jest niezbędne:
do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
do wywiązania się z prawnego obowiązku;
z uwagi na względy interesu publicznego;
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
o ile:
prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich
usunięciu;
nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO").
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane
osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas
mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu –
ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu
bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym
momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia
sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa
szczególnej sytuacji.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować
przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych,
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec
Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu,
wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Zdanie poprzednie nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych odbywa się do celów
marketingu bezpośredniego. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Państwa
sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych
osobowych.
10.2 Kontakt z nami
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa
danych osobowych, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych
zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o
bezpośredni kontakt z administratorem danych wskazanym na wstępie niniejszej
polityki prywatności.